Бесплатная регистрация

Вся Находка. Справочник товаров и услуг.

TRT 6

 • 23:55 Hava Durumu "waziyetÊ Hewa"
 • 00:00 Zazaki Haber
 • 00:20 Zazaki Spor 'wexte SporÎ '
 • 00:25 Saklı Cennetler "bihuştÊn Veş
 • 00:55 Hava Durumu
 • 01:00 Sorani Haber
 • 01:25 Can Ve Ciğer "can Û Ceger"
 • 02:25 Hava Durumu "rewşa HewayÊ"
 • 02:30 Ana Haber "nÛçe"
 • 03:05 Spor
 • 03:15 Berdan MardinÎ Show "mardinÎ Sсейчас
 • 05:30 Bölge Futbolu Özel "fÛtbola He
 • 07:00 Haber 24:00 "nÛçe 24:00"
 • 07:20 Spor
 • 07:30 Hava Durumu "rewşa HewayÊ"
 • 07:35 Berdan MardinÎ Show "mardinÎ S
 • 09:35 Can Ve Ciğer "can Û Ceger"
 • 10:40 Ozan"dengbÊj"
 • 14:00 Doğuya Yolculuk"rÊwÎtiya Rojhi
 • 14:30 Sabah Haberleri "nÛçeyÊn Sibe"
 • 16:05 Sabah Haberleri Spor "nÛçeyÊn
 • 16:15 Çocukların Baharı "nÛbihara Bi
 • 17:00 Günaydın"rojbaş"
 • 19:00 Yunus Emre "rÊwÎtiya EvÎnÊ"
 • 20:00 Gayret "xÎret"
 • 20:30 Haber "nÛçe "
 • 20:50 Spor Haberleri "nÛçeyÊn SporÊ"
 • 20:55 Hava Durumu "rewşa HewayÊ"
 • 21:00 Ozan"dengbÊj"
 • 23:10 Çocukların Baharı "nÛbihara Bi
 • 23:55 Hava Durumu
 • 00:00 Zazaki Haber
 • 00:20 Zazaki Spor 'wexte SporÎ '
 • 00:25 Sosyal Medya "medyaya CivakÎ"
 • 00:55 Hava Durumu "waziyetÊ Hewa"
 • 01:00 Sorani Haber
 • 01:25 Perde Arkası "rastiya BÛyerÊ"
 • 02:25 Hava Durumu "rewşa HewayÊ"
 • 02:30 Ana Haber "nÛçe"
 • 03:05 Spor
 • 03:15 Günlerden Bir Gün "rojek Ji Ro
 • 04:05 Gündem Özel "rojev Taybet"
 • 05:05 O Dönem Geçti "ew Dem BorÎ"
 • 05:35 Futbol Zamanı "dema FutbolÊ"